پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- کتاب ها
کتاب ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گفتمان ورزش همگانی در نظام بین الملل
ترجمه، تألیف و تحقیق:
علی مجدآرا
رضا شجیع
مصطفی محمدی رئوف

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید.


 
یک بازی دو نیمه ای (فوتبال، تلویزیون، جهانی سازی)
تألیف: کارنل سندوس
ترجمه: رضا شجیع، علی نامدار آزادگان

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید
پایداری از طریق ورزش
تألیف: کمیته بین المللی المپیک
ترجمه: هومن بهمن پور، رضا شجیع

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید.

جامعه شناسی فوتبال

تألیف: دکتر رضا شجیع

AWT IMAGE

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید

اخلاق در ورزش با رویکرد فلسفی

تألیف: دکتر محمد احسانی - دکتر رضا شجیع

AWT IMAGE

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید

کاربرد نرم افزار Endnote در پژوهش های علوم ورزشی

تألیف: دکتر مرتضی طیبی، دکتر رضا شجیع و همکاران

AWT IMAGE

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید

راهنمای ورزش شهروندی

سرپرست تدوین: دکتر رضا شجیع

AWT IMAGE

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.53.19.fa
برگشت به اصل مطلب