پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- اخبار و اطلاع رسانی
نشست تخصصی ورزش در اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی برگزار شد + گزارش تصویری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | 
نشست تخصصی ورزش در اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی برگزار شد + گزارش تصویری
 
روز پنج شنبه چهاردهم دیماه 96، نشست تخصصی ورزش در اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی برگزار شد. کمیته ای در میان ١٨ کمیته که همگی در راستای پاسخ به اولویت ها و مسائل مهم کشور تشکیل شدند. اینکه ورزش در کنار مسائل مهمی نظیر آب، انرژی، آموزش عالی، سلامت و غیره دیده شد و به عنوان مسئله ای راهبردی مورد توجه برگزارکنندگان (دانشگاه صنعتی شریف) قرار گرفت، جای بسی خرسندی و رضایت داشت. نکته مهمتر حضور نمایندگان حوزه #ورزش در نشست های مشترک با سایر بخش ها و نهادها بود که تاحدی بر ایفای نقش پررنگ تر ورزش در فرایند توسعه کشور تأکید نمود. اما مهمترین دستاوردهای این نشست برای من دریافت این موضوع بود که اساسا "ما" (سیاستگذاران، حکمرانان، بخش های خصوصی و دولتی) فاقد درک مشترک نسبت به مفهوم حکمرانی هستیم. 
توجه به مفهوم فوق از این منظر حائز اهمیت است که مشخصا به دنبال کاهش تصدی گری دولت و همچنین شریک نمودن سایر بازیگران و کنشگران (مردم و بخش خصوصی) در فرایند تصمیم گیری و اجرا است. بر این اساس، امروز دیگر می توانم تعریف دقیق تری از #فساد ارایه دهم؛ فساد به معنای فقدان شفافیت، فقدان پاسخگویی، توزیع نامتناسب قدرت، دخالت سیستماتیک و نهادینه جریان های سیاسی، تصدی گری صرف دولتی و از همه مهمتر سیاستگذاری جزیره ای بدون توجه به سایر بخش ها و روندهای اجتماعی اقتصادی (آینده) است. در یک کلام؛ فساد محصول حکمرانی نامطلوب است. نکته مهمتر اینکه اجرای الگوهای حکمرانی به هیچ عنوان ساده نبوده و نه تنها در ایران، که در همه کشورها و سازمان ها با مقاومت روبرو می شود. پس اجازه دهید موضوع را پیچیده نکنیم؛ ورزش ایران در دام "مسیر طی شده" گرفتار شده و وضعیت امروز آن مشخصا محصول حکمرانی نامطلوب است. این وضعیت باعث می شود عملا هر سیاستی (حتی بهترین سیاست) در عمل با چالش مواجه شود و به قول دوست خوبم صلاح الدین نقش بندی، ورزش ایران به مثابه یک صندلی است که سه پایه آن از جنس طلا و یک پایه آن کوتاه است و بر این اساس هیچ دولتی حاضر نیست به آن تکیه کند و در نهایت نزد سیاستگذاران کلان، ورزش به موضوعی سطحی برای سرگرمی مردم تقلیل می یابد. 
حکمرانی مطلوب در ورزش، موضوعی بسیار جدی است و اتفاقا می تواند زمینه ساز تحولات جدی و بنیادین در حوزه ورزش باشد، جایی که تجربیات بین المللی هم به یاریمان آمده و باعث می شود، تا حد امکان از اختراع مستمر چرخ ها اجتناب کنیم. بار دیگر تأکید می کنم؛ مدیران ورزشی (دانشگاهی و غیردانشگاهی، دولتی و خصوصی) همه و همه در دام مسیر طی شده گرفتار شده اند و تداوم این سیاست های اشتباه و بی نتیجه، گناه کبیره ای است که توبه آن نیز برای جامعه بی نتیجه خواهد بود. در این میان برخی ناامید هستند و مرتب بر طبل نمی شودها می کوبند. به قول جندقی؛
گفتم که مده بیش، از این زحمت اطناب
بنده یقه بگشا و بفرما پدرم سوخت
برگزاری نشست های این چنینی، بیش از هر چیز بوی #امید می دهد. #ما به آینده امیدواریم و در این مسیر، درشتی ها و نقدهای غیرمنصفانه را هم تحمل خواهیم کرد. می دانیم که ممکن است با این دست اقدامات بارانی نبارد، اما چترمان در دست و نگاهمان رو به آینده است. در ادامه شما را به مشاهده گزارش تصویری این رویداد مهم علمی دعوت می کنم:
.

.


.


.

.
.
.

.

.

.


.
.
.

.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.54.848.fa
برگشت به اصل مطلب