پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- اخبار و اطلاع رسانی
جایگاه ورزش زنان در ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | 
کرسی اندیشه ورزی آسیب های اجتماعی برگزار می شود:
جایگاه ورزش زنان در ایران

دبیرخانه هیأت های اندیشه ورز وزارت کشور با همکاری شورای اجتماعی کشور، کرسی اندیشه ورزی آسیب های اجتماعی را با موضوع جایگاه ورزش زنان در ایران برگزار می کند. این کرسی روز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه برگزار می شود. البته حضور در این نشست برای عموم آزاد نمی باشد.
.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.54.876.fa
برگشت به اصل مطلب