پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- اخبار و اطلاع رسانی
پاورپوینت سخنرانان نشست تخصصی ورزش در اولین کنفرانس ملی حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | 
پاورپوینت سخنرانان نشست تخصصی ورزش در اولین کنفرانس ملی حکمرانی

به منظور بهره مندی هر چه بیشتر علاقه مندان به موضوعات علمی بویژه حوزه سیاستگذاری ورزش، پاورپوینت سخنرانان نشست تخصصی ورزش این کنفرانس علمی مهم به شرح زیر منتشر می شود. 

- سخنرانی دکتر شعبانی بهار؛ نقش حاکمیت در توسعه ورزش همگانی (دانلود)
- سخنرانی دکتر لقمان کشاورز؛ چالش های حکمرانی در توسعه ورزش همگانی (دانلود)
- سخنرانی دکتر اشرف رحیمیان؛ چرایی و چیستی حکمرانی مطلوب (دانلود)
- سخنرانی دکتر فریبا محمدیان؛ حکمرانی مطلوب در ورزش بانوان (دانلود)
- سخنرانی دکتر محمد رضا داورزنی؛ تحلیلی بر عوامل کلیدی موفقیت در ورزش قهرمانی با تأکید بر بازی های المپیک (دانلود)
- سخنرانی دکتر شهرام میرزمانی (دانلود)
- سخنرانی دکتر رشید خدابخش؛ الگوی مطلوب حکمرانی با ورزش (دانلود)
- سخنرانی رضا شجیع؛ حکمرانی مطلوب در نهادهای بین المللی ورزش (دانلود)
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.54.877.fa
برگشت به اصل مطلب