پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- اخبار و اطلاع رسانی
اولین نشست از سلسله نشست های گفتگو و نقد علمی ورزش ایران برگزار می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۷ | 
اولین نشست از سلسله نشست های گفتگو و نقد علمی ورزش ایران برگزار می شود
 
اولین نشست از سلسله نشست های گفتگو و نقد علمی ورزش ایران روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه در محل دانشگاه تهران برگزار می شود. موضوع اولین نشست به نقد کتب علوم ورزشی اختصاص یافته و با حضور جمعی از صاحب نظران، مولفان و ناشران برتر ورزش کشور برگزار می شود. حضور در این نشست رایگان بوده و گواهی شرکت از سوی دانشگاه تهران اهدا می شود.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.54.897.fa
برگشت به اصل مطلب