پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- نقد و معرفی کتاب
معرفی کتاب: فلسفۀ کاربردی ورزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
معرفی کتاب فلسفۀ کاربردی ورزش

تألیف: کرچمار

AWT IMAGE

کتاب فلسفه کاربردی ورزش، یکی از پرطرفدارترین کتب سطح مقدماتی فلسفۀ ورزش محسوب می‏شود. از ویژگی‏های این کتاب می‏توان به بیان ساده و روشن آن اشاره کرد و اینکه اختصاصاً برای دانشجویان و افراد حرفه‏ای شاغل در ورزش نوشته شده است. این کتاب سه بخش دارد:
بخش اول: ارزش‏های ورزش، تمرین، تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، بهبود زندگی از طریق ورزش و کاربرد تفکر فلسفی.
بخش دوم: نقش اجتماعی و اهمیت ورزش، ارزش‏های مرتبط با ورزش، طبیعت درونی و بیرونی ورزش.
بخش سوم: تغییرات حاصل از تفکر فلسفی و نحوۀ اخذ تصمیم‏های اخلاقی در ورزش.
ویراست دوم این کتاب در سال 2005 منتشر شده است که از ساختار و چارچوب مناسب‏تری نسبت به ویراست اول برخوردار است. طبیعت و روش‏های فلسفی، بشر و فعالیت بدنی، درک فلسفۀ حرکت و انتخاب ارزش‏ها و زندگی خوب، بخش‏ های چهارگانۀ این کتاب را تشکیل می‏دهند. از ویژگی‏ های این کتاب می‏توان به تأکید بسیار آن بر مطالعات موردی و معرفی این روش تحقیقی در مطالعات اخلاق ورزشی اشاره کرد.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.61.288.fa
برگشت به اصل مطلب