پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- طرح های پژوهشی
طرح ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

طرح های پژوهشی

1- تعیین سهم ورزش در سبد مصرفی کارکنان ناجا (مجری)

2- ممیزی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور به سفارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (مجری)

3- طراحی نقشه راه توسعه ورزش دانشجویی کشور با تأکید بر برنامه پنجم توسعه (همکار اصلی)

4- طراحی و تدوین نظام نامه اخلاقی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (همکار اصلی)

5- اثر میزان و نوع چاقی مدل­های شماتیک مصوّر بر ادراک هوشمندی، سلامت دختران دانشجو (همکار اصلی)

6- تأثیر 16 هفته پیاده روی با دوز تمرینی متفاوت بر سلامت سالمندان مرد 60 تا 75 ساله (همکار اصلی)

7- تعیین روایی و پایایی مقیاس اندازه­گیری هویت ورزشی (AIMS) و عوامل مرتبط با آن (همکار اصلی)

8- بررسی اثربخشی واحد تربیت بدنی عمومی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (همکار)

 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.67.28.fa
برگشت به اصل مطلب