پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- سخنران برتر
سخنران برتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  عناوین سخنران برتر در همایش های معتبر ملی و بین المللی

 

1- سخنران برتر همایش ملی ورزش همگانی و فعالیت بدنی (1392)، تهران

  AWT IMAGE

2- سخنران برتر همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های آسیا (1392)، تهران

AWT IMAGE

3- سخنران برتر همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1390)، دانشگاه آزاد اسلامی آمل

AWT IMAGE

4- سخنران برتر اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی (1387)، دانشگاه شهید باهنر کرمان

AWT IMAGE

5- سخنران برتر شانزدهمین کنفرانس دو سالانه جامعه بین الملل برای تربیت بدنی و ورزش (2008)، ماکائو، چین

AWT IMAGE

6- سخنران برتر سومین همایش ملی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی (1384)، دانشگاه فردوسی مشهد

AWT IMAGE

7- سخنران برتر (رتبه سوم) همایش ورزش و دفاع مقدس (1383)، مشهد

AWT IMAGE

 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.70.31.fa
برگشت به اصل مطلب