پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- تقدیرنامه ها
تقدیرنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تقدیرنامه ها


- تقدیر از سوی رییس کمیته ملی المپیک، ۱۳۹۷
- تقدیر از سوی معاون اجتماعی وزارت‌ بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی، ۱۳۹۶
- تقدیر از سوی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، 1396
- دو بار تقدیر از سوی ریاست جمهوری در سال های ۱۳۸۸و ۱۳۸۵

- تقدیر از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، 1397
- تقدیر از سوی ریاست دانشگاه صنعتی شریف، 1396
- تقدیر از سوی رئیس دفتر منطقه ای یونسکو، 1396
- تقدیر از سوی مرکز آمار ایران، 1395

- تقدیر از سوی معاون اول رئیس جمهور، ۱۳۹۲

- تقدیر از سوی معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، ۱۳۹۲

- تقدیر از سوی وزیر ورزش و جوانان، 1394

-  تقدیر از سوی رییس انجمن بیسبال و سافتبال جمهوری اسلامی ایران، 1394

- تقدیر از سوی معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس، 1393

- تقدیر از سوی معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان، 1393
- تقدیر از سوی وزیر ورزش و جوانان، 1393

- تقدیر از سوی رییس دانشگاه تربیت مدرس، 1393

- تقدیر از سوی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی، 1393

- تقدیر از سوی رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا (س)، 1392

- تقدیر از سوی رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، 1391

- تقدیر از سوی معاون تربیت و آموزش ناجا، 1390

- تقدیر از سوی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، 1390

- تقدیر از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی، 1389

- تقدیر از سوی رئیس پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فن­آوری، 1388

- تقدیر از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور سراسر کشور، 1387

- تقدیر از سوی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، 1385

- تقدیر از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فن­آوری، 1385

- تقدیر از سوی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، 1385

- تقدیر از سوی مدیر کل تربیت­ بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، 1385

- تقدیر از سوی مدیر کل تربیت ­بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری، 1384

- تقدیر از سوی رئیس دانشکده تربیت ­بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، 1384

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.72.33.fa
برگشت به اصل مطلب