پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- تجارب رسانه ای
تجارب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 تجربیات رسانه ای

- خبرنگار آزاد و انتشار بیش از 50 مقاله مطبوعاتی در روزنامه های مختلف کشور
- عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین جشنواره فیلم FICTS و چهارمین جنشواره عکس های ورزشی (ادامه دارد)
- عضو کمیته آموزش انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران
- عضو انجمن ورزشی نویسان جهان (AIPS)
- عضو انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران (ISJA)
- سرپرست تدوین 12 گزارش ملی راهبردی در وزارت ورزش و جوانان طی سال های 92 تا 96

- عضو شورای سردبیری فصل نامه مطالعات فرهنگی کرسی (ادامه دارد)
- دبیر اولین جشنواره وبلاگ نویسی و نشریات دانشجویی ورزش کشور، 1390
- مشاور اجرایی خبرنامه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1390 و 1391 (4 شماره)
- عضو کمیته نظارت بر مطبوعات ورزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1 سال
- جانشین مدیر مسئول ویژه‌نامه تخصصی دومین المپیاد ورزشی دانشگاهیان پیام نور سراسر کشور
- سردبیر ویژه نامه و روزنامه اولین المپیاد ورزشی دانشگاهیان پیام نور سراسر کشور (المپیام)
- سردبیر نشریه علمی تخصصی (علم، ورزش دانشجو)، دانشگاه فردوسی مشهد، 2 سال
- خبرنگار رسمی ایسنا خراسان رضوی
- خبرنگار ششمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
- خبرنگار هفتمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.75.48.fa
برگشت به اصل مطلب