پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- یادداشت های من
فندق شکن خراب است!

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۴ | 
فندق شکن خراب است!

رضا شجیعپس از حدود سه دهه تجربه و آزمون ایده ها و طرح های مختلف در جهت توسعه ورزش و ارتقاء نقش آن در پیشگیری از بیماری ها، کشورهای پیشرفته در نهایت متوجه شدند که راهبردهای بالا به پایین به تنهایی اثربخش نبوده و ضروری است برای حل مشکل کم تحرکی مردم، همزمان از راهبردهای بالا به پایین و پایین به بالا استفاده کنند.

الگوی فندق شکن، الگوی بسیار ساده ای است که این موضوع پیچیده را توضیح می دهد، در این الگو:
١- کم تحرکی به مثابه چالش یا مسأله؛
٢- یک بازوی فندق شکن به مثابه مردم و تمامی شبکه های مردم نهاد سطح جامعه؛
٣- و بازوی دیگری فندق شکن، تمامی دستگاه ها و نهادهای اجرایی مرتبط با سلامت و ورزش هستند.
نکته اینجاست که تعامل، حرکت و هم آهنگی هر دو بازوست که می تواند مسأله کم تحرکی را حل کرده و در زمینه نهایت نهادینه شدن ورزش در زندگی روزمره مردم را فراهم کند. به عبارت دیگر، هر گونه ناهماهنگی و نا همزمانی بین دو بازو باعث حل نسبی مشکل یا بازگشت مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن می شود.

نکته مهم دیگری که در مورد الگوی مذکور وجود دارد، ضرورت عملکرد منسجم و یکپارچه دستگاه های اجرایی به عنوان یک بازوی واحد و هماهنگ است که متأسفانه در کشورمان هم افزایی و یکپارچگی لازم برای حل یک مشکل نظیر کم تحرکی مشاهده نمی شود. دستگاه های اجرایی به مثابه تیمی با لباس هماهنگ هستند که متأسفانه هر بازیکن خودش به دنبال خودنمایی و گل زدن است و از این رو حتی الامکان از پاس دادن و همکاری اجتناب می کند.

در بخش بازوی مردمی فندق شکن، پیش از آنکه شاهد سپردن کارها به مردم و افزایش نقش آن ها در مدیریت و راهبری امور باشیم، شاهد تقلیل مفهوم مشارکت مردم در حد حضور نمایشی و موردی آن هم با انگیزه شرکت در قرعه کشی هستیم و نتیجه آنکه راهبردهای پایین به بالای مدیران ورزشی، آنطور که باید نوآورانه، موفق و اثربخش نبوده اند.

الگوی فندق شکن، الگویی است که به سادگی علت ناکارآمدی سیاست ها و هدررفت منابع حوزه ورزش را به ما و شما نشان می دهد. برای کسانی که به دنبال راهکار عملیاتی برای برون رفت فوری از چالش هستند؛ بهترین پاسخ این است؛ دوست خوبم؛ فندق شکنمان فعلا خراب است.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.83.859.fa
برگشت به اصل مطلب