پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- یادداشت های من
پذیرش الگو بودن اجباری نیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | 
پذیرش الگو بودن اجباری نیست
 

رضا شجیع
 روزنامه شهروند/ این یک تناقض جدی است، لباس و پوشش ما در وهله اول ترجیحات ذهنی و فردی مبتنی بر سلیقه شخصی ماست که از طرف دیگر، الزامات جامعه را هم درنظر گرفته و به دنبال جلب رضایت جمعی در مورد نوع پوشش است. اینجا مسأله بر سر درست یا نادرست‌ بودن پوشش ورزشکاران نیست، موضوع بر سر غلبه الزام اجتماعی بر فردی و همچنین موضوع بر سر عمومی‌شدن امر خصوصی به واسطه بازتاب گسترده رفتار ورزشکاران چهره در شبکه‌های اجتماعی و در نهایت شبکه عصبی نظام اجتماعی است. سوال اصلی این است؛ اگر سوشا مکانی یا طارمی، افراد عادی بودند، آن‌قدر حساسیت روی پوشش آنها وجود داشت؟ موضوع اینجاست که چهره‌های مشهور به واسطه وسعت توجهی که دریافت می‌کنند و به واسطه خیل طرفدارانشان، شروع به مقابله با الزامات نامریی یا بایدهای اجتماعی کرده و اصطلاحا شروع به تحمیل بیشتر ترجیحات فردی خود می‌کنند. آنها به تدریج متوجه می‌شوند؛ با هر حرکتی که خلاف جریان غالب انجام می‌دهند، جریان رسانه‌ای گسترده‌ای ایجاد می‌شود و در این جریان رسانه‌ای عده‌ای مخالف، عده‌ای موافق و عده‌ای هم بی‌تفاوت هستند. نکته دیگر اینکه نمی‌توان پوشش و رفتار رسانه‌ای ورزشکاران ایرانی را با ورزشکاران چهره سایر کشورها مقایسه کرد. در کشوری مثل انگلستان، رفتار ورزشکار هرچه باشد، مطابق فرهنگ جهانی است، به عبارت ساده‌تر؛ فرهنگ عمومی با فرهنگ جهانی مطابقت کامل دارد اما در ایران فرهنگ عمومی مشخصا تحت تأثیر سه فرهنگ جهانی، ایرانی و اسلامی است. یعنی رفتاری مورد تأیید قرار می‌گیرد که مطابق با هنجارهای مدنظر هر سه فرهنگ باشد. این موضوع پیچیدگی‌های فرهنگ در جامعه ایرانی را نشان می‌دهد. بر این اساس، موضوع ورود به ترجیحات فردی ورزشکاران چهره و تلاش برای جهت‌دهی آن، موضوعی است که در سال‌های اخیر مطرح بوده و بعضا با برخورد انضباطی از سوی نهادهای رسمی نیز همراه شده است. تجربه جهانی و تاریخی نشان می‌دهد این باشگاه‌ها هستند که برای کنترل و جهت‌دهی مسائل فردی ورزشکاران ورود می‌کنند و دنیای حرفه‌ای امروز در مورد همه چیز و حتی ساعت خواب ورزشکاران برنامه دارد و اعلام‌نظر می‌کند. در مورد پوشش ورزشکاران ایرانی، راهکار کوتاه‌مدت گفت‌وگو و راهکار بلندمدت آموزش است و اینکه آنها بدانند و متوجه شوند؛ خواسته یا ناخواسته، درست یا نادرست به الگوی صدها نوجوان تبدیل شده‌اند. این گزاره شاید مسئولیت ناخواسته‌ای که بر دوششان قرار گرفته را به آنها یادآوری کند و به ما هم یادآور شود؛ پذیرش این مسئولیت هرگز اجباری نیست.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.83.885.fa
برگشت به اصل مطلب