پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- یادداشت های من
خائن بازنشسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۴ | 
خائن بازنشسته

رضا شجیع

صدای سوت و کف حضار یک لحظه هم قطع نمی شد، مراسم مربوط به بازنشستگی مدیری شناخته شده بود که بعد از چهل سال به پایان خط رسیده بود. گلی به گردنش انداخته بودند و یک به یک در ستایشش سخنرانی می کردند. یکی گفت که او طی چهل سال کار اداری، حتی یک دقیقه هم با تأخیر در محل کار حاضر نشده است. دیگری از حضور مستمر و به موقع او در جلسات گفت و اینکه مدیریت جلساتش بی نقص و حرفه ای بوده است. یکی گفت برای یک روز هم ناهار بیت المال را نخورده و اگر هم خورده هزینه اش را پرداخت کرده است. یکی از سخنرانان گفت؛ او مرد قانون است و حتی یک خط شکایت و تخلف در پرونده کاری او مشاهده نمی شود. صدای تشویق حضار یک لحظه هم قطع نمی شد و برخی از حضار بغض کرده بودند و با دستمال اشکهایشان را پاک می کردند. به نظر می رسید بزرگ مرد مدیریت کشور در حال خداحافظی است و پر کردن جایگاهش، چیزی شبیهه کابوس است.

نوبت به آخرین سخنران رسید، مدیر بازنشسته پشت تریبون قرار گرفت؛

از این همه محبت شما سپاسگزارم؛ در کمال تأسف باید بگویم که بازنشستگی من از کار با بازنشستگی ام از زندگی همزمان شده است. چندی است با سرطان دست و پنجه نرم می کنم و بنا به نظر پزشکان، چند روزی بیشتر میهمان شما نیستم. فکر می کردم دوران بازنشستگی ام دوران آرام و دلچسبی خواهد بود، ولی ... (سکوت و بغض اجازه صحبت را از او گرفته بود)، ولی نمی توانم با این بار سنگین گناه، با دنیا و شما خداحافظی کنم. می دانم که اعتراف من، اعتراف مردی در حال مرگ است و از این نظر اعتراف بی ارزشی است، اما می تواند درسی برای آیندگان باشد.
چهل سال پیش که من جوانی تحصیل کرده و باهوش بودم، توسط یکی از آژانس های جاسوسی جذب شده و تحت آموزش قرار گرفتم. پس از آموزش برای کار در سیستم اداری اینجا گسیل شدم. مأموریتم یک خط بود و طی چهل سال هم تغییر نکرد. مأموریتم این بود که مانع پیشرفت این مملکت شوم.

صحبت مدیر بازنشسته که به اینجا رسید، حضار با تعجب به یکدیگر نگاه می کردند و سکوتی مرگبار فضا را فرا گرفته بود. مدیر ادامه داد:

دستورالعمل من برای اجرای این دستور،  بسیار ساده بود:
١- نخبگان جوان را فراری بده و اگر موفق به فراری دادن آنها نشدی، انگیزه و ایده های آنان را در گیر و دار بروکراسی اداری نابود کن.
٢- اجرای طرح های سازنده را به تأخیر بینداز و به بهانه طی شدن فرایندهای کارشناسی و ضرورت اجرای قانون، اجرای آنها را از اولویت خارج کن.
٣- اجرای طرح مخرب را تسریع کن.
٤- مبادا اجازه دهید مدیران جوان در قالب نیروهای جانشین رشد کرده و تربیت شوند.
٥- دانش و تجربه انباشته مدیریتی را در ذهنت نگه دار و طوری برنامه ریزی کن که پس از تو، سیستم دچار چالش شده و عملا به دلیل فقدان چرخه دانش، با مشکل مواجه شود.

مدیر بازنشسته به اینجا که رسید، دقایقی سکوت کرد و در نهایت صحبت هایش را اینچنین تمام کرد؛

حقوقی که بابت این خیانت ها دریافت کرده ام، صدها برابر حقوقی است که طی این سال ها دریافت کرده ام. امیدوارم این حقوق صرف کارهای خیریه شود تا اندکی بار گناهانم را سبک تر کند.

صدای "خائن برو گمشو" در سالن طنین انداز شد و جمعیت عصبانی و خشمگین، آماده تکه تکه کردن مدیر بازنشسته بود. خشمی که به نظر می رسید دیر شده و بی نتیجه است.

نتیجه گیری اخلاقی
این داستان تخیلی، حاصل فکر و خیال بسیار در مورد روش مدیریتی برخی مدیران در ایران است. چگونه است برخی مدیران، بنی را می برند که خود بر شاخش نشسته اند. خوشبینانه اش جهل ایشان است و بدبینانه اش اینکه آنها مأموران ضد توسعه هستند و به خاطر این رفتار مخربشان، حقوق کافی هم دریافت می کنند. خطر تبدیل شدن به مدیر ضد توسعه، مدیران جوان را نیز تهدید می کند. مدیرانی که خبر بازنشستگی اجباری نسل اولی ها، احتمال حضور آنان در پست های حساس مدیریتی را قوت بخشیده است. مدیرانی که به لطف پیر مدیران، فرصتی برای اشتباه کردن نداشته اند و شوربختانه اشتباه اولشان، اشتباه آخرشان خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.83.913.fa
برگشت به اصل مطلب