پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- یادداشت های من
حرفه ای گری؛ واژه ای تصنعی در ورزش ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | 
حرفه ای گری؛ واژه ای تصنعی در ورزش ایران

رضا شجیع


در حدود چهار دهه پیش مقاله‌ای در یکی از مجلات انگلیسی منتشر شد که تیتر آن این بود: اگر می خواهید اخلاق خود را درست کنید به سراغ چیزی غیر از ورزش بروید. ماجرا این است که واقعیت ورزش روز به روز با انتظارات و ایده آل های مطلوبی که در شعار به آنها معتقد است، فاصله می گیرد و اگر روزی با شنیدن نام ورزشکار، به یاد ارزش های مثبتی نظیر پهلوانی؛ از خود گذشتگی؛ قدرت غلبه بر هوای نفس و مضامین اینچنینی می افتادیم، امروز مدلول های دیگری در ذهنمان شکل می گیرند که متأسفانه از ایده آل ها و ارزش های مطلوب فاصله گرفته و در حال بازتاب دهی تصویری منفی در افکار عمومی است که مصداق از آن طرف بوم افتادن بوده و باز هم با واقعیت‌های ورزش ناهماهنگ و ناسازگار است. این امر بدین معناست که رفتار نامطلوب یک ورزشکار و به‌ویژه فوتبالیست آنقدر با جزئیات رسانه ای شده و از جنبه‌های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد که گاهی یک یا تعداد محدودی ورزشکار یک تنه، وظیفه ساخت و جهت دهی افکار عمومی و از همه مهمتر وظیفه معناسازی نسبت به ادراک عمومی ورزشکار در جامعه ایرانی را به دوش می کشند. کافی است به این فکر کنید که برای شما یا دخترتان خواستگار آمده و تنها چیزی که از شغل خواستگار می دانید این است که او یک «فوتبالیست حرفه‌ای» است. واکنش اولیه ذهن و به عبارت دیگر خوانشی اولیه که از مواجه با این انگاره شکل می گیرد، محصول یک روز و دو روز نیست. همین انگاره کافی است تا شما حد اولیه فاصله اجتماعی خود را تعیین کنید. در اینجا قضاوتی در مورد خوب یا بد بودن این انگاره ندارم، اما نتایج مطالعات علمی نشان می‌دهد؛ فاصله اجتماعی ادراک شده با چهره‌های ورزشی در حال افزایش است و این زنگ خطری برای قهرمانان ورزشی به مثابه الگوهای اجتماعی تأثیرگذار در زندگی هواداران و ورزش دوستان محسوب می‌شود.

از مجموع این نکات می‌توان به یک گزاره و نتیجه گیری ساده رسید و آن اینکه قهرمانان ورزشی و به‌ویژه کسانی که به چهره تبدیل شده و به محبوبیتی دست یافته‌اند، از مسئولیت اجتماعی بیشتری برخوردارند. آنها نه تنها در قبال هواداران و باشگاه‌هایشان مسئولند، بلکه در قبال حرفه و کسانی که شاغل در حرفه هستند نیز مسئولند و این مبنای و بنیان اساسی موضوع اخلاق حرفه‌ای است. رفتار ناپسند و غیراخلاقی یک پزشک، فقط به خود او مربوط نمی‌شود بلکه شهرت و آبروی حرفه پزشکی را با خطر مواجه کرده و پیامدهایش از دایره یک فرد خاص و یک محدوده جغرافیایی مشخص خارج است. رفتار خشن و خارج از عرف یک فوتبالیست مشهور، می‌تواند ده‌ها پدر را از فرستادن فرزندانشان به مدارس یا باشگاه‌های فوتبال منع کرده و حداقل آن ها را با تردید مواجه کند.در مورد رفتارهای ناپسند حقیقی، منشا و حتی بی احتیاطی خود خطیر (معاون باشگاه استقلال)، نکته ای مهم وجود دارد و آن اینست که هنوز ورزشکاران حرفه‌ای ما نسبت به ظرافت‌های اخلاق حرفه‌ای حوزه ورزش و اهمیت آن غافل هستند.
دنیای حرفه‌ای ورزش در جهان توسعه یافته، این موضوع را به خوبی حل کرده و آن پیش بینی رفتارهای مورد انتظار از یک ورزشکار حرفه‌ای و درج دقیق، شفاف و غیرقابل تفسیر آن در قراردادهای آنهاست. دنیای حرفه‌ای حتی در مورد ساعت خواب ورزشکاران حرفه‌ای نیز تصمیم گرفته و استثنایی هم برای هیچ ستاره ای قائل نیست.موضوع این است که حرفه‌ای و حرفه‌ای گرایی در ورزش ایران، واژه‌هایی تصنعی و غیرواقعی هستند که کیلومترها با حقیقت ماجرا فاصله دارند. رفتار حرفه‌ای ورزشکاران در درجه اول ضامن تداوم حرفه آن هاست و رفتارهای ناپسند اینچنینی، نه تنها به باشگاه که به کلیت ورزش و انگاره آن آسیب می رساند. بر این اساس هرگز نباید به برخوردهای انضباطی و اخلاقی بسنده کرد، و ضروری است با سیاستگذاری مناسب و به موقع وزارت ورزش و جوانان، روح اخلاق حرفه‌ای در قرارداد ورزشکاران جاری شده و پیشگیری بر مچ گیری غلبه کند. در آن زمان است که احتمالا کمتر شاهد حواشی اینچنینی خواهیم بود.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.83.945.fa
برگشت به اصل مطلب