پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- یادداشت های من
نگهبانان امیال در فضای مجازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/9 | 
نگهبانان امیال در فضای مجازی

رضا شجیعفقط من اینطوری حس می کنم یا اینستاگرام داره تبدیل به دیوونه خونه میشه؟ (برداشت از فیلم جوکر)

۱- در داستان معروف پوریای ولی؛ اسطوره ای پنهان در پشت پرده روایت نشسته است، اسطوره مادر؛ اوست که داستان را پیش می برد و در نهایت جایگاه رفیعش در ناخوآگاه ذهن خواننده تثبیت می شود. بی دلیل نیست که اسطوره را نگهبان پرهیزه ها یا تابوهای یک ملت توصیف می کنند. ساز و کار معناسازی اسطوره از طریق تقابل های دوتایی صورت می گیرد؛ جایی که قهرمان در برابر ضدقهرمان قرار می گیرد. قهرمان نگهبان تابوهای ما و ضدقهرمان دشمن نظم موجود و البته به زعم من نگهبان امیال ماست. به همین دلیل است که اساسا تقابل خیر و شر، در حقیقت بازتاب پیکاری درونی نهاد لذت جو (اید) و من (ایگو) قانونمند است که از لحظه تولد تا پایان عمر ادامه می‌یابد.
۲- همه اینها را گفتم که به این نقطه برسم؛ معتقدم فضای مجازی، فرصت نفس کشیدن برای ضدقهرمان را فراهم نموده است. نگهبانان امیال و قاصدان بی نظمی که جوکروار با بخش لذتجوی ذهنمان مستقیما در ارتباط هستند. آنها سطح فانتزی سازی ذهنی ما را به سطح بالاتری ارتقاء می دهند؛ به جای ما اعتراض می کنند، به جای ما هنجارشکنی می کنند، به جای ما فحش می دهند، به جای ما هوسرانی می کنند و در نهایت به جای ما در دنیای بدون مرز نفس می کشند.
۳- در غیاب قهرمانان حامی نظم (ایگو) در اینستاگرام، میدان برای جولان نهاد لذت جو فراهم می شود و این نگهبانان امیال هستند که به لطف ، لایک، بازنشر، لوکیشن های طراحی شده و پارادایم های رسانه ای به چهره هایی با قدرت های ماورایی تبدیل می شوند. این در حالی است که فضایی نظیر اینستاگرام برای ایگو آزاردهنده است و ترجیح می دهد یا به آن ورود نکند و یا آنرا خیلی زود ترک کند. چراکه قدرت و غلبه نهاد (اید) در این فضا غیرقابل تصور است. ویژگی این فضا؛ محو شدن مرز تخیل و واقعیت، و نزدیک شدن تا چندقدمی «امر واقع» است. امری که نزدیک می شود ولی هرگز محقق نمی شود.
تتلو، ساشا، ریحانه، آرات و ... این روزها قهرمانانی هستند که می توان از آنها به عنوان تابوشکنان و نگهبانان امیال نام برد. کسانی که من (ایگو) ما را به سخره گرفته و انسان ایرانی را به مرزهای لذت جویی و فانتزی سازی خویش نزدیک می کنند. وضعیتی که فرهنگ آن را ابتذال، جامعه شناسی؛ بی نظمی و روان شناسی طبیعت انسانی قلمداد می کند. این دنیای پسامدرن است که مدیر اینستاگرام در جایگاهی خداگونه و مسئول حذف صفحه، در جایگاهی عزرائیل وار، وظیفه مرگ و به درک واصل کردن هویت مجازی را بر عهده دارد.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.83.981.fa
برگشت به اصل مطلب