پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- در یک نگاه
مشخصات فردی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 رضا شجیع در یک نگاه

 

 اطلاعات فردی

 پژوهشگر پسا­دکتری اخلاق ورزشی دانشگاه تهران

 دکتری مدیریت ورزشی و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

عضو گروه مدیریت رسانه های ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ

 رتبه اول مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

 دانشجوی نمونه کشور در سال­های 85، 88 و 92

 عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

دانشگاه های محل تدریس

 - دانشگاه پیام نور

 - دانشگاه تهران

 - دانشگاه علم و فرهنگ

 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 - دانشگاه کسری

 - دانشگاه علامه طبرسی

حوزه ­های علمی مورد علاقه

- جامعه شناسی ورزشی

- اخلاق ورزشی

- مدیریت رسانه های ورزشی

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.33.21.fa
برگشت به اصل مطلب