پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- وب نوشت
ما دیگر شوکه نمی شویم!

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ما دیگر شوکه نمی شویم!

داروین صبوری


.

AWT IMAGE

.

تصاویر ورزشگاه آزادی پس از رویارویی پایتخت، به هیچ وجه غافلگیر کننده نبود. نماهایی که آزادی را غرق در زباله های به جامانده نشان می دهند و گویا این اجسام رها شده و بی مصرف، نمادی از شکست سیاست های سطحی و بی عمق مدیران فرهنگی و دردها و آرزوهای صاحبان خود اند. کنشگرانی که دیرگاهیست چشم ها و گوش هاشان به دیدن و شنیدن شعارها و پیام های تبلیعاتی خو گرفته و امروز تنها با گردهمایی در یک میدان ورزشی، خود را هرچه بیشتر به منحصه ی ظهور می گزارند.
حیات فرهنگی ایران سال هاست که موجودیت خود را در تولید شعار، چاپ بنرها و پوسترهای رنگین جست و جو میکند و در یک فراموشی ساختارمند، یادش رفته است که مقوله ی شهرنشینی و آداب آن بیش از هرچیز نیاز به آموزش های پایه و ساختاری دارد.
"ورزشگاه بدون زباله زیباست"، شعار بی مسمایی است که از ابتدای کار، شکست چنین رویکردهایی را قابل پیش بینی می سازد و قبل از آن نیز، بیانیه ی به اصطلاح محیط زیستی دو باشگاه!
بیانیه ای که بیشتر شبیه انشای دهان پرکن شاگردی مدرسه ای است و جمله ی پایانی آن که می فرماید: با این کار حس بالای ایرانی با فرهنگ را به رخ جهانیان خواهیم کشید!
جمله ای که تعارفات میهن پرستانه را به نهایت خود می رساند و تنها چیزی را که به رخ جهانیان کشید، خروارها زباله ی رها شده بر روی سکوها بود!
عادت به دیدن ناهنجاری های اجتماعی، مرگ فرهنگ را به دنبال خود دارد. وقتی از دیدن آنها شوکه نشویم، باید آماده ی مراسم خاکسپاری باشیم!
دوستان، فرهنگ مقوله ای تشریفاتی نیست و جامعه شناسی به شما قول خواهد داد که با نصب پوسترهای رنگین و شعارهای اینچنیی، حتا یک سانتیمتر هم به جلو نخواهید رفت، حتا یک سانتیمتر.
بیایید دست و بال خود را جمع کنیم و به دبستان ها و مهدکودک ها برگردیم، انسان های فردا آنجایند.

.

AWT IMAGE

.

AWT IMAGE

.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.38.515.fa
برگشت به اصل مطلب