پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- کتاب ها
کتاب ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

یک بازی دو نیمه ای (فوتبال، تلویزیون، جهانی سازی) چاپ دوم
تألیف: کارنل سندوس
ترجمه: رضا شجیع، علی نامدار آزادگان

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید
ورزش و شخصیت اخلاقی
تألیف: کریگ گیلفورد و راندولف ام فیزل
ترجمه: دکتر رضا شجیع و دکتر مصطفی محمدی رئوف

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید.
توسعه فوتبال پایه
تألیف:
مارک نستی، کریس سالی
ترجمه: هاشم فعال، رضا شجیع

جامعه شناسی فوتبال / چاپ سوم
تألیف: دکتر رضا شجیع
نشر: شورآفرین

گفتمان ورزش همگانی در نظام بین الملل
ترجمه، تألیف و تحقیق:
علی مجدآرا
رضا شجیع
مصطفی محمدی رئوف

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید.
فوتبال و شطرنج
تألیف: آدام ولز
ترجمه:
رضا شجیع
نینا همتی زاده
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید
یک بازی دو نیمه ای (فوتبال، تلویزیون، جهانی سازی)
تألیف: کارنل سندوس
ترجمه: رضا شجیع، علی نامدار آزادگان

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید
پایداری از طریق ورزش
تألیف: کمیته بین المللی المپیک
ترجمه: هومن بهمن پور، رضا شجیع

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید.

جامعه شناسی فوتبال

تألیف: دکتر رضا شجیع

AWT IMAGE

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید

اخلاق در ورزش با رویکرد فلسفی

تألیف: دکتر محمد احسانی - دکتر رضا شجیع

AWT IMAGE

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید

کاربرد نرم افزار Endnote در پژوهش های علوم ورزشی

تألیف: دکتر مرتضی طیبی، دکتر رضا شجیع و همکاران

AWT IMAGE

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید

راهنمای ورزش شهروندی

سرپرست تدوین: دکتر رضا شجیع

AWT IMAGE

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب کلیک نمایید

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.53.19.fa
برگشت به اصل مطلب