پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- اخبار و اطلاع رسانی
اوضاع نابسامان کتاب در حوزه علوم ورزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/13 | 
 
گزارش اولین نشست گفتگو و نقد علمی ورزش ایران
اوضاع نابسامان کتاب در حوزه علوم ورزشی
 
اولین نشست از سلسله نشست های گفتگو و نقد علمی ورزش ایران در محل دانشکده تربیت بد نی دانشگاه تهران برگزار شد. موضوع اولین نشست که به نقد کتب علوم ورزشی اختصاص یافته بود با حضور جمعی از صاحب نظران، مولفان برتر کشور برگزار شد. در ادامه خلاصه ای از نظرات سخنرانان ارایه می شود:
 
دکتر رضا رجبی: رسالت دانشگاه فراتر از اقدامات معمول آموزشی است
دکتر رضا رجبی رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران در ابتدای نشست، با اشاره به وظیفه ذاتی نهادهای آموزشی، آن را امری فراتر از انجام فعالیت های پژوهشی و آموزشی توصیف کرد و افزود: رسالت دانشگاه ها این است که در تمامی شئون ورزش کشور وارد شده و از منظر علمی در مورد مدیران و مسائل آن بحث و تبادل نظر کنند. بر همین اساس تصمیم بر آن شد که با برگزاری سلسله نشست هایی با مشارکت صاحب نظران و اساتید دانشگاهی، در مورد مسائل روز ورزش کشور از منظری علمی به گفتگو بنشینیم و بر همین اساس محور گفتگوی اولین نشست را بررسی نقد وضعیت کتب علوم ورزشی انتخاب کردیم. موضوع محورهای بعدی این سلسله نشست ها، بررسی جایگاه پژوهش در ورزش کشور، نقد پایان نامه ها و رساله ها، نقد نهادهای آموزشی و پژوهشی ورزش کشور و در نهایت موضوعاتی از این دست خواهد بود. رجبی با ابزار خرسندی از میزبانی دانشگاه تهران برای چنین نشست هایی اظهار داشت: امید است این سلسله نشست ها که مجوز رسمی دانشگاه تهران را دریافت نموده است، به نتایج خوبی دست یابد و خروجی های آن به نحو مطلوبی در سراسر کشور منتشر شود. 
 
دکتر حمید قاسمی: باید بپذیریم که با استانداردها فاصله داریم
حمید قاسمی رئیس شبکه رادیویی ورزش و دانشیار دانشگاه پیام نور اولین سخنران نشست بود که به تبیین جایگاه نقد در ورزش کشور پرداخت، او اظهار داشت: یکی از چالش های بزرگ کشور ما بحث خود نقد است که ما در تعریف، اجرا ئو کاربرد آن دچار چالش هستیم و ضروری است بازنگری جدی در مورد آن بویژه در حوزه دانشگاهی انجام دهیم. قاسمی از کتاب به عنوان اولین رسانه جمعی یاد کرد و افزود: کتاب دارای نقش بسیار مهمی در هویت فرهنگی و نظام دانشگاهی هر جامعه ایفا می کند. در حوزه دانشگاهی کتاب یکی از اصلی ترین ابزارهاست و هر چه قدر بتوانیم از کتاب های غنی تر، بهتر و راهگشاتری استفاده کنیم، طبیعی است که می توانیم در نظام آموزشی موثرتر عمل کنیم.
قاسمی با اشاره به این موضوع که کتاب را به عنوان یکی از حوزه های مطالعاتی مورد علاقه خود انتخاب کرده اظهار داشت: متأسفانه در حوزه ورزش کتابی که بتواند نقد و بررسی روشمند را آموزش دهد وجود نداشت و در حوزه خارج از ورزش هم بیشتر کتاب ها با محوریت نقد ادبی، فیلم و زمینه های مشابه منتشر شده بود و منبع مشخصی که روش شناسی نقد و بررسی کتاب را انجام دهد متأسفانه وجود نداشت. این امر باعث شد کتابی با عنوان روش شناسی نقد و بررسی کتاب تألیف کنم و فکر می کنم علاقه مندان نقد با خواندن این کتاب می توانند نقدهای جدی در حوزه کتاب تولید کنند.
امکان بررسی همزمان کمی و کیفی رسانه کتاب، موضوعی بود که قاسمی در ادامه سخنرانی خود بر آن تأکید کرد، وی افزود: بررسی و نقد یک کتاب را می توان در سه بعد صوری، ساختاری و محتوایی خلاصه کرد؛ در بعد صوری بر ابعاد ظاهری کتاب نظیر جذابیت، استفاده از تصویر، نشانه ها و نمادها تأکید می شود. در بعد ساختاری بر موضوعاتی نظیر فصل بندی و چارچوب کتاب تأکید می شود، و بعد محتوایی بر روان بودن پیام ها، قابل فهم بودن کتاب و میزان توجه بر نیاز مخاطب تأکید دارد. علاوه بر بررسی موردی کتاب، می توان آن را در دسته های مختلفی قرار داد؛ به عنوان مثال می توان کتاب هایی که در گرایش های مختلف نظیر بازاریابی ورزشی نوشته شده را تحلیل محتوا کرد. تحلیل محتوا در اینجا به ما نشان می دهد چه خلاء هایی وجود دارد و چه کتاب هایی می تواند در ادامه نوشته شود.
قاسمی در ادامه صحبت های خود به ماحصل مجموع پژوهش های خود در زمینه تحلیل محتوای کتب علوم ورزشی طی چندسال گذشته اشاره کرد و افزود: اگرچه در سال های اخیر تنوع مناسبی در حوزه نشر ایجاد شده، اما متأسفانه نقدهایی وجود دارد و متأسفانه مشاهده می شود که از این موضوع به عنوان ابزار برای حضور در محافل علمی به عنوان مثال جلسات مصاحبه دکتری یا در مورد اعضای هیأت علمی برای نظام ارتقاء در دستور کار قرار می گیرد و این امر تا حدی بر کیفیت کتاب ها تأثیر گذاشته و باعث ایجاد ارزش منفی شده است. متأسفانه در محتوای برخی از آثار مشاهده می شود که ارتباط لازم را با مخاطب برقرار نمی کنند. قاسمی در ادامه به توصیه یکی از  برزگان علم مدیریت ارتباطات اشاره کرد مبنی بر اینکه نویسنده باید به این نکته توجه کند که کتاب را برای چه کسی می نویسد و اینکه بر اساس نیاز مخاطب مطالب کتاب را ساماندهی کند. یکی از چالش هایی که وجود دارد توجه نویسندگان به دیگر مولفان رقیب یا هم سطح است، یعنی به جای توجه به نیاز دانشجو و ظرفیت رمزگشایی آن ها، به دنبال این هستند که نویسندگان صاحب نظر در آن حوزه مطالعاتی ایرادی از کتاب پیدا نکنند. یکی دیگر از چالش های زبان پیچیده کتاب ها است که فراتر از قدرت رمزگشایی کسانی است که برای اولین بار قرار است در این حوزه کتابی را مطالعه کنند.
قاسمی دیگر از چالش های کتاب در حوزه علوم ورزشی را ترجمه عنوان کرد و اظهار داشت: برخی از اساتید دانشگاهی اعتقاد راسخ دارند که ما در حوزه علوم بسیار عقب هستیم و طبیعتاً باید به سراغ ترجمه برویم. معتقدم در برخی از حوزه ها این امر درست است، اما از سوی دیگر مشاهده می کنیم که برخی کتاب های ترجمه شده بسیار از مسائل واقعی و زبان قابل فهم مورد انتظار دور هستند و باز هم دانشجویان و خوانندگان را به چالش انداخته و نمی توانند در کاربرد مفید باشند.
قاسمی چالش دیگر را بی توجهی نویسندگان به جاذبه های کتاب عنوان کرد و افزود: در دنیای امروز که به خاطر شبکه های اجتماعی، حوصله اجتماعی روز به روز در حال کمتر شدن است، کتاب هایی که صرفاً متن محور باشند و نتوانند جذابیت های بصری را برای مخاطبان ایجاد کنند، معمولاً کتاب هایی هستند که با میل و انگیزه از سوی مخاطبان دنبال نمی شوند. امروزه بسیاری از کتاب هایی که ما در حوزه علوم ورزشی و نظام دانشگاهی تولید و توصیه می کنیم، کتاب های تکلیفی هستند، یعنی اگر این کتاب توسط استاد معرفی نشود و دانشجو برای پاس کردن درس خود به آن نیازی پیدا نکند، کمتر پیدا می شود که مخاطبی که این کتاب ها را تهیه کند و از آن  استفاده کند. بر این اساس یکی از نکاتی که دنیای امروز بر آن تأکید دارد و آن را با جدیت دنبال می کند، تقویت کتاب ها به لحاظ صوری است. عکس، نمودار، پیکتوگرام و جدول مواردی هستند که خواننده به کمک آن ها می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن رمزگشایی کرده و با محتوای کتاب ارتباط برقرار کند.
قاسمی در نهایت بر این نکته تأکید کرد که قدم های خوبی در حوزه تولید و نشر کتب علوم ورزشی برداشته شده ولی باید تلاش های به سمتی هدایت شود که کتاب ها خوانندگان غیر ورزشی بیشتری جذب کنند و دانشجویان هم از خواندن این کتب لذت ببرند.
 
 
دکتر حبیب هنری: باید فرهنگ و فضای نقد کتاب را در جامعه گسترش دهیم
دکتر حبیب هنری عضو هیأت علمی دانششگاه علامه طباطبایی دیگر سخنران نشست بود که سخنرانی خود را با تأگید بر شعارزدگی در عرصه کتاب آغاز کرد، وی اظهار داشت: در بحث کتاب همواره شعارهای بسیاری مطرح می شود، اینکه کتاب، فرهنگ جامعه است؛ اینکه کتاب، مغز انسان است؛ و غیره. اگر کتاب­های گذشته و فرهنگ ایران را نگاه کنیم، کتاب های زیادی مشاهده می کنیم که کشورهای پیشرفته کنونی، فاقد این مقدار کتاب از نظر کمی بوده اند. در هر صورت به جای نگاه به گذشته باید به حال نگاه کنیم و ببینیم که امروز وضعیت نشر کتابهایمان چگونه است؟ هنری در موضوع بررسی کتاب غیردرسی به افت شدید کتابخوانی اشاره کرد و افزود: ناشران و کتاب فروشان علاقه مند به کتاب های درسی هستند زیرا به دلیل اجباری بودن خرید کتاب ها از سوی دانشجویان، از فروش بیشتری برخوردار هستند. هنری تیراژ کم کتب غیردرسی را از دلایل گرایش ناشران، مؤلفان و مترجمان به سمت کتب درسی دانست و اظهار داشت: نویسندگان کتب غیر درسی فقط باید عشق نوشتن باشند، چون عملاً برای این افراد نوشتن کتاب صرفه مالی ندارد. از این رو نیازمند آسیب شناسی هستیم و باید به این موضوع توجه کنیم که هدف دانشجویان و اساتید از نوشتن کتاب های دانشگاهی، ارتقاء و کسب امتیازات علمی است.
معاون اسبق پژوهشگاه ترییت بدنی و علوم ورزشی، بحث دوم خود را به موضوع ترویج علم اختصاص داد و افزود: در خارج از کشور حصار و دیوار در محیط دانشگاه وجود ندارد ولی در اینجا حفاظ ها و موانع بسیاری مشاهده می کنیم. زیر آنها معتقدند که علم باید در اختیار جامعه قرار گیرد، و این در حالی است که ما صرفاً موضوع آموزش دانشجویان در محیط های بسته را دنبال می کنیم. هنری به پاسخگو نبودن کتاب های دانشگاهی به نیازهای جامعه اشاره کرد و تأکید کرد: باید کتاب هایی در حوزه علوم ورزشی تولید شود که صرفاً پاسخگویی نیاز دانشجو و استاد نباشد، بلکه به نیازهای مردم نیز پاسخ دهد.
هنری به برخی نابسامانی ها در ترویج علم اشاره کرد و افزود: ضروری است دانشگاه ها و انجمن های علمی به رفع این موضوع بپردازند و از ظرفیت هایشان حداکثر استفاده را بکنند. ضمن اینکه فاقد کتب فاخر در حوزه تربیت بدنی و ورزش هستیم و از این رو نمی توانیم در جشنواره هایی نظیر فارابی و مشابه آن حرفی برای گفتن داشته باشیم. هنری به فقدان انگیزه در نویسندگان و مولفان برجسته اشاره کرد و تأکید کرد: همواره در شناسایی نویسندگان متخصص و ارایه سفارش برای تدوین کتاب نقص داشته ایم و بر این اساس به تدریج این ظرفیت عظیم را از دست داده ایم. هنری در بحث سوم خود به موضوع تولید کتاب های بین المللی و کمیت بسیار پایین آن ها اشاره کرد و اظهار داشت: کتاب های ایرانی که در عرصه بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشند بسیار کم هستند و در این زمینه اقدام تأثیرگذاری طی دهه های اخیر صورت نگرفته است.
دبیر انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران به ضرورت ورود پژوهشگاه تربیت بدنی، دانشکده های تربیت بدنی و انجمن های علمی به این حوزه اشاره کرد و افزود: باید این نهادها به حوزه کیفی سازی کتاب ها ورود کنند و به آن سمت و سو بخشند. در حال حاضر ناشران و دانشگاهیان هر کدام جداگانه کار خود را می کنند و عرضه و تقاضا توجه چندانی ندارند. هنری در پایان سخنرانی خود، از برگزاری جلسات رونمایی و نقد کتاب به عنوان اقدام اثربخش یاد کرد و اظهار داشت: باید فرهنگ و فضای نقد کتاب را در جامعه گسترش دهیم و این موضوع قطعا به بهبود این حوزه کمک خواهد کرد.
 
دکتر حسن اسدی: ضروری است کتابهایمان را ساده کنیم
دکتر حسن اسدی استاد تمام مدیریت ورزشی با اشاره به فقدان کتاب فاخر در حوزه علوم ورزشی، افزود؛ ما در حوزه ورزش و تربیت بدنی، کتاب فاخر نداریم. در کشورهای دیگر وقتی کتاب فاخری نوشته می شود، برای نویسندگان آن مزایای خاصی در نظر می گیرند. وی با مقایسه کتاب های تولید نویسندگان داخلی با کتب خارجی اظهار داشت؛ کتاب های خارجی دارای ابزارهای کاربردی و ملموسی هستند که با مخاطب ارتباط برقرار می کنند، در حالی که کتاب¬های داخلی ما صرفاً تئوری بوده و پر از اصطلاحات نامفهوم هستند.
اسدی با اشاره به پیشرفت کتاب های حوزه علوم ورزشی نسبت به سال های گذشته تأکید کرد؛ اگرچه ما از بسیاری از حوزه ها جلوتر هستیم، اما اکثراً کتاب را برای انجام وظیفه تولید می کنیم و این در حالی است که کتاب های ما کاربردی نیستند و معتقدم؛ کسی می تواند کاربردی بنویسد که تجربه کافی داشته باشد.
عضو پیشین هیأت علمی دانشگاه تهران به تجربه موفق آموزش در کشور کانادا اشاره کرد و اینکه آموزش نحوه تدوین پاراگراف علمی، یکی از مهمترین اقداماتی است که از کودکی به دانش آموزان آموزش داده می شود. وی افزود: پاراگراف نویسی حلقه گم شده ای است که باید از مدارس آموزش داده شود. هر پاراگراف دارای موضوع است و در نهایت به نظریه ختم می شود.
اسدی در پایان با اشاره به اینکه نباید مأیوس بود افزود: راهی طولانی در پیش است. باید نحوه نوشتن پاراگراف علمی را به عنوان فوت کوزه گری آموزش دهیم، تا بتوانیم با ساده سازی مفاهیم و کتاب ها، مفاهیم صحیح را به مخاطبان انتقال دهیم و در جهت پیشرفت حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی حرکت کنیم.
 
دکتر رضا شجیع: وضعیت سرفصل های رسمی وزارت علوم در حوزه علوم ورزشی فاجعه است
رضا شجیع عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور و دبیر شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان، دیگر سخنرانی نشست بود که صحبت خود را با انتقاد از انفعال نهاد متولی پژوهش ورزش کشور یعنی پژوهشگاه تربیت بدنی آغاز کرد و افزود: در پژوهشگاه علوم ورزشی، واحدی به نام علم سنجی ایجاد شده است که فلسفه تشکیل آن با پرسش های بسیاری همراه است. چراکه ما تنها کشوری هستیم که دارای رشته ای به نام علم سنجی هستیم و این رشته از کتابداری زائیده شده و تمرکز آن مشخصاً شاخص های کمی است. چراکه ایران جزء معدود کشورهایی است که تمرکز و توجه اش به جای شاخص های کیفی بر روش شاخص های کمی است. شجیع با تأکید بر اینکه ایران در حال گذار از دوره کمیت است افزود: با روند فعلی می توان پیش بینی کرد که ما طی ده سال آینده دارای بیشترین تعداد استاد تمام خواهیم بود و در این زمینه هم رکورددار خواهیم شد. سئوال اصلی اینجاست که آیا این تعداد استاد تمام، مشکلات جامعه را حل خواهند کرد؟ موضوع اینجسات که روند فعلی و وضعیت ساختاری آئین نامه ها نشان می دهد ما به سمتی حرکت می کنیم که کمیت گرایی بر کیفیت گرایی غالب است و این مهمترین دلیل بوجود آمدن وضعیت کنونی است.
شجیع، بنگاهی شدن ساختارهای دانشگاهی را عامل دیگری دانست که اساتید دانشگاهی را به سمت تولید کیلویی کتاب بدون توجه به کیفیت سوق می دهد. وی افزود: نظام بازار، کنترل دانشگاه را به دست گرفته و این امر زمینه انباشت تولید به جای تمرکز بر مصرف را فراهم نموده است. «راجرز» دارای کتابی با عنوان اشاعه نوآوری است که تا کنون 2500 مقاله در مورد این کتاب نوشته و تولید شده است. موضوع این است که کتاب هایمان، ما را به مناقشه و تولید سئوال دعوت نمی کنند. کتابهایمان ما را از نظر رتبه و حجم رزومه ارتقاء می دهند اما از در حد یک سانتیمتر هم نمی توانند حوزه علمی مورد نظر را با چالش و تحول مواجه کنند. مسئله من در اینجا قابلیت کتاب ها در حل مسئله نیست که انتظار برزگی است، مسئله من قابلیت کتاب ها در تولید سئوال است که به نظر من اکثر کتب در حوزه علوم ورزشی فاقد این ظرفیت هستند.
شجیع به موضوع واردات مسئله در تولید کتاب ها اشاره کرد و اظهار داشت: معمولا به غربی ها نگاه می کنیم که چه موضوعاتی کار می کنند که ما هم در داخل کشور آن موضوعات را کار کنیم. ما دارای واردات مسئله هستیم بدون اینکه توجه کنیم که جامعه ما چه مشکلاتی دارد. مقاله و کتاب می نویسیم که ارتقاء پیدا کنیم اما مسائل و اوضاع کشورمان حل نمی شوند. مسئله اصلی ساختار دانشگاهی و نهادهای سیاست گذار در حوزه پژوهش است.
این عضو انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران به نقش اساتید هم اشاره کرد؛ متأسفانه هنوز شاهد تألیف و انتشار کتاب توسط استادانی هستیم که دارای گرایش های تخصصی غیرمرتبط هستند. در این زمینه ناشران را مقصر می دانم و متأسفم که امروز شاهد نویسندگان دانشگاهی هستیم که از فرط عجله برای تولید کتاب، حتی وقت خواندن کتاب های خود را هم ندارند و آمار انتشار کتاب توسط آن ها شگفت انگیز و غیرقابل باور است. شجیع در ادامه نقد عملکرد ناشران افزود: متأسفانه در تیراژها ابهام و تردید وجود دارد. ممیزی کتاب ها پیش از چاپ جدی گرفته نمی شود و کتاب های بی محتوای بسیاری توسط ناشران به چاپ رسیده اند که این موضوع در مورد هر دو گروه ناشران دانشگاهی و غیردانشگاهی صدق می کند. شجیع در ادامه صحبت های خود به موضوع به روز نبودن کتاب ها و فقدان توانایی کتاب ها در تولید گفتمان و همچنین بی توجهی آن ها به مسائل روز ورزش کشور اشاره کرد و افزود: متأسفانه وضعیت سرفصل های رسمی وزارت علوم در حوزه علوم ورزشی فاجعه است و به نظر می رسد در انحصار گروهی خاص قرار گرفته است، موضوعی که باعث کاهش انگیزه استادیاران و نویسندگان جوان شده و در بلند مدت تأثیرات منفی به دنبال خواهد داشت. این عضو هیأت علمی دانشگاه پیام­نور در پایان صحبت های خود بر ضرورت تألیف و تولید کتاب های بین رشته ای از سوی متخصصین و پژوهشگران علوم ورزشی تأکید کرد.
 
دکتر محمود گودرزی: باید ظرفیت نقد پذیریمان را افزایش دهیم
دکتر محمودگودرزی وزیر سابق ورزش و جوانان آخرین سخنران این نشست بود و جمع بندی مباحث ارایه شده را به این صورت ارایه کرد؛ موضوع این است که اکثریت دانشگاهیان از اتفاقات پیرامون خود غافل هستند و این در حالی است که عموماً تأکید می کنند بین جامعه و دانشگاه فاصله بسیاری وجود دارد. به نظر می رسد جامعه راه خود را می رود و دانشگاهیان حرف خودشان را می زنند و در نهایت دو جریان بیگانه از یکدیگر را شکل می دهند. به طوری که مسئولین اجرایی با مفاهیم اصلی و اساسی بیگانه هستند و نظر دانشگاهیان هم صرفاً به درد اجرا خورده و در عمل فاقد پشتوانه اجرایی است. گودرزی با طرح این سئوال که کتاب ها، پژوهش ها و آموزش های علوم ورزشی بر حوزه مدیریت ورزش چقدر است افزود؛ چالش بزرگ کشور ما نقد است و ما باید قبل از نقد مدیریت ورزش کشور، خودمان را نقد کنیم و به این موضوع بیندیشیم که چگونه می توان فاصله زیاد میان علم و عمل را به شکل کاربردی کم نمود.
این استاد تمام دانشگاه تهران در ادامه صحبت های خود اظهار داشت؛ باید بپذیریم که محتوای کتابهایمان آنطور که باید کیفی و تأثیرگذار نیستند. کتاب ها فاقد ارزش شده اند و امتیاز آنها گاهاً با مقاله برابری می کند. در اینجا به اعتقاد من، عموماً شاخه تربیت بدنی، پژوهشگاه علوم ورزشی و دانشکده های تربیت بدنی مقصر هستند. چگونه ممکن است استادی با کمتر از بیست سال سابقه دانشگاهی، بیش از 150 کتاب تولید کند؟ اساتید در تولید کتاب کمیت­ گرا شده اند، که این باعث بی اعتباری جامعه علمی است.
گودرزی با تأیید وجود برخی مشکلات در نظام دانشگاهی افزود؛ ما باید ظرفیت نقد پذیریمان را افزایش دهیم که این موضوع در بلندمدت باعث رشد جامعه علمی حوزه ورزش می شود. ضمن اینکه ناشران بویژه ناشران خصوصی باید حمایت شوند، و دولت نباید رقیبی برای ناشران خصوصی باشد.
 

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.54.901.fa
برگشت به اصل مطلب