پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- اخبار و اطلاع رسانی
نشست تخصصی ورزش در دومین کنفرانس ملی حکمرانی برگزار می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/28 | 
نشست تخصصی ورزش در دومین کنفرانس ملی حکمرانی برگزار می شود

امسال هم مانند روال سال گذشته، پانل تخصصی ورزش در دومین کنفرانس ملی حکمرانی و سیاستگذاری عمومی برگزار خواهد شد و محور کنفرانس دوم، سیاست گذاری باز؛ تعامل حاکمیت، نخبگان و مردم تعیین شده است.

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.54.928.fa
برگشت به اصل مطلب