پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- اخبار و اطلاع رسانی
پنجمین همایش انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران برگزار می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/1 | 
پنجمین همایش انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران برگزار می شود

 پنجمین همایش انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران به میزبانی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران در روزهای 29 و 30 بهمن ماه 98 برگزار می شود. لازم به ذکر است؛ آخرین فرصت ارسال مقاله ده بهمن ماه می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه کنید. 
 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.54.968.fa
برگشت به اصل مطلب