پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- گالری
آهو: نماد محیط زیستی ورزش خراسان رضوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.58.481.fa
برگشت به اصل مطلب