پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- گالری
تصویر سپاس به مناسبت روز معلم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/13 | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.58.734.fa
برگشت به اصل مطلب