پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- گالری
پوستر اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/17 | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.58.852.fa
برگشت به اصل مطلب