پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- مقالات علمی پژوهشی
مقالات علمی پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی
 
  عنوان مقاله   مجله
  1 بررسی موانع کارآفرینی و مشکلات راه ­اندازی کسب و کار در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد   پژوهش در علوم ورزشی   دانلود
  2 بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت ­بدنی دانشگاه­ های مشهد   پژوهش در علوم ورزشی   دانلود
  3 رابطه اضطراب بدنی اجتماعی با سطوح تغییرات رفتار تمرینی دانشجویان   پژوهش در علوم ورزشی   دانلود
  4 مقایسه هویت ورزشی بازیکنان تیم ­های ملی هندبال ایران   پژوهش در علوم ورزشی   دانلود
  5 تعیین رابطه بین خودکارآمدی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان   حرکت   دانلود
  6 توصیف نگرش و گرایش مردم نسبت به فعالیتهای حرکتی و ورزش در جمهوری اسلامی ایران   المپیک   دانلود
  7 تعیین سلسله مراتب هویت نقش بازیکنان تیم ­های ملی هندبال ایران و رابطه آن با سن و سابقه قهرمانی   المپیک   دانلود
  8 تعیین نگرش، گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به فناوری اطلاعات   نامه آموزش عالی   دانلود
  9 بررسی قابلیت تصمیم ­گیری دانشجویان تربیت بدنی در وضعیت­ های دشوار اخلاقی   پژوهش در علوم ورزشی   دانلود
  10 تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه تناقض ­ های اخلاقی در ورزش     ( DAT-Q ) پژوهش در علوم ورزشی   دانلود
  11 رابطه بین کمال­گرایی و اضطراب بدنی اجتماعی زنان دارای فعالیت بدنی منظم  حرکت   دانلود
  12 طراحی نظام نامه اخلاقی اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران مطالعات مدیریت ورزشی   دانلود
  13 تحلیل عوامل جمعیت­ شناختی مرتبط با تصمیم ­گیری اخلاقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران اخلاق در علم و فناوری   دانلود
  14 تأثیر محیط­ های فردی، سیاسی، قانونی و اقتصادی فوتبال ایران بر تصمیم ­گیری اخلاقی بازیکنان حرفه­ای  پژوهش­های کاربردی مدیریت
 در ورزش
  دانلود
  15 تأثیر ایدئولوژی بازیکنان حرفه­ ای فوتبال ایران بر تصمیم ­گیری اخلاقی آنان  مطالعات
 روانشناسی ورزشی
   دانلود
  16 بررسی وضعیت ایدئولوژی اخلاقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران  پژوهش­های
 فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
   دانلود
  17 بررسی وضعیت منش پهلوانی بازیکنان حرفه ­ای فوتبال ایران رویکردهای نوین در مدیریت
ورزشی
    دانلود
18
تدوین الگوی شایستگی‌های شغلی مدیران ورزشی (مطالعۀ موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها)
 مطالعات مدیریت ورزشی دانلود
19 الگوی شایستگی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان ایران با رویکرد نظریۀ داده‌بنیاد  رویکردهای نوین در مدیریت
  ورزشی
دانلود
20 شناسایی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت صنعت باشگاه داری کشور مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دانلود
21 مقایسۀ میزان مصرف رسانه ای و سواد رسانه ای بینِ دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رسانه و مدیریت ورزشی فصلنامه علمی - ترویجی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دانلود 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.66.27.fa
برگشت به اصل مطلب