پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- افتخارات ملی
افتخارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
افتخارات ملی
 

تقدیر از سوی کمیته ملی المپیک 

کسب جایزه ملی محیط زیست همزمان با
تصدی پست سرپرستی دفتر محیط زیست وزارت ورزش و جوانان

AWT IMAGE

تقدیر از سوی معاون رئیس جمهور و زئیس سازمان محیط زیست
AWT IMAGE

دانشجوی نمونه کشور در سال 1392
AWT IMAGE

برنده جایزه ملی البرز (1393)
AWT IMAGE

پژوهشگر برتر در انجام پژوهش های کاربردی (1393)
AWT IMAGE
دانشجوی نمونه کشور در سال 1388
AWT IMAGE
دانشجوی نمونه کشور در سال 1385
AWT IMAGE
برنده جایزه علمی شهید چمران در سال 1392
AWT IMAGE
 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.71.32.fa
برگشت به اصل مطلب