پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- خبرگزاری ها
شجیع به عنوان عضو شورای هماهنگی دبیرخانه‌های سلامت کشور انتخاب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/1 | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.73.925.fa
برگشت به اصل مطلب