پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- خبرگزاری ها
شجیع: پژوهشگاه باید ایده‌های مغفول مانده گذشته را اجرایی کند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.73.941.fa
برگشت به اصل مطلب