پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- یادداشت های من
شهر دوستدار بیماری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/20 | 

سیاست اتوبان سازی و ساختمان های کبریتی (سیاست سیاه) در مقابل سیاست حمایت از «حمل و نقل فعال» (سیاست سفید)؛ که اولی به ترافیک، نشستن های طولانی، کم تحرکی و در نتیجه افزایش بیماری های غیرواگیر و ناهنجاری های روانی منجر می شود و دومی؛ سلامت و تندرستی را به همه شهروندان هدیه می دهد.
با این وضعیت نابسامان مدیریت شهری، و نگاه کوتاه مدت و سطحی به شهر، خیلی نباید به داشتن شهرهایی دوستدار زندگی فعال و سالم امیدوار باشیم؛ ولی تقریبا مطمئنیم که شهرهای فعلی ما مشخصا «شهرهای دوستدار بیماری» هستند! و همگی اعضای شورای شهر از سر تا ذیل، در تثبیت این وضعیت دخیل و موثر بوده اند. آنها نمی توانند و نباید شانه هایشان را از زیر بار این نابسامانی خالی کنند.

با این مقدمه به استقبال شوراهای جدید شهر می رویم؛ جایی که امیدواریم اینبار کسانی بر مسند بنشینند که سیاست هایشان دلیل بیماریهایمان نباشند.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.83.1003.fa
برگشت به اصل مطلب