پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- یادداشت های من
اسیر خویشتن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/20 | 
اسیر خویشتن

رضا شجیع
 
جمله ای از وینستون چرچیل نقل شده است که او در جایی می گوید: «نود درصد نگرانی های ما در جنگ بی دلیل بود» ... و حقیقت آنکه چه بسیار استرس ها و نگرانی های روزانه ما بی دلیل و بی نتیجه هستند. فقط هستند چون ما خواستیم که باشند؛ هستند چون اگر نباشند، انگار یک چیزی در زندگی ما کم است. پل روزین و همکارانش در دانشگاه پنسیلوانیا خالق پژوهشی جذاب و کم نظیر هستند. آنها از شرکت‌کنندگان پژوهش خود خواستند تا دو برچسب متفاوت روی دو کاسۀ یکسانِ پر از شکر بچسبانند. روی یکی از برچسب‌ها نوشته شده بود «شکر» و روی دیگری «سدیم سیانید (سمی)». با اینکه شرکت‌کنندگان مختار بودند هر کدام از برچسب‌ها را رویِ هریک از کاسه‌ها که دلشان می‌خواهد بچسبانند، اما بعد از آن، دیگر مایل نبودند از ظرفی شکر بردارند که رویش برچسب سمی زده‌ بودند.

وضعیت زندگی ما همین است؛ روزی در جایی، روی چیزهایی که نباید برچسب سمی زدیم و بدون آنکه هیچ توجیه عقلانی در کار باشد، از مواجهه و تجربه آن پرهیز کردیم، و امروز این تنفر و دوری ما به عادت تبدیل شده است. گویا حسی درونی و البته قوی رفتار ما را هدایت می‌کند، حتی وقتی که به نامعقول بودن این حس واقفیم.

⛔️ باید عمیقا فکر کنیم؛ برچسب سمی که بر روی بسیاری از آدم ها، راه ها و ایده ها زده ایم؛ صرفا نگرانی هایی از آینده هستند؛ نگرانی های حاصل از تجارب تلخ گذشته که ما خیلی راحت آماده ایم این تجارب را به همه چیز و همه کس تعمیم دهیم.

«تو خود حجاب خودی؛ حافظ از میان برخیز»
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.83.1005.fa
برگشت به اصل مطلب