پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- فوتبال و جامعه
شرمسار این مردم هستید!!!

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شرمسار این مردم هستید!!!

احسان محمدی

 

AWT IMAGE


بلیط بازی دربی را چند روز پیش اینترنتی خریدم. چهارساعت قبل از بازی از کرج راه افتادم، تا ساعت سه دنبال جای پارک گشتم و ساعت سه جلوی در شمالی ورزشگاه بودم. دو ساعت مانده به آغاز بازی. قفل و زنجیر شده بود. ظرفیت ورزشگاه تکمیل است!!
جمعیت چند هزار نفری که بلیط خریده بودند حق ورود به ورزشگاه را نداشتند، چه کسی سر صندلی رزرو شده ما نشسته بود؟
چند جوان در را شکستند. خشمگین بودند که چرا حق ورود ندارند؟ برادران زحمتکش یگان ویژه ورزشگاه در حالیکه باتوم هایشان را می چرخاندند با موتور به مردم حمله می کردند؟ دقیقا" به چه جرمی؟هیچ مسئولی برای پاسخگویی وجود نداشت و باتوم داران می گفتند به ما مربوط نیست!
یکساعت معطلی پشت درهای بسته، خسته، افسرده از این مدیریت ابلهانه، چشم در چشم باتوم به دست هایی که مامور بودند و معذور!! ... داشتم فکر می کردم اگر کسی باید کتک بخورد مدیرانی هستند که قادر به مدیریت یک مسابقه فوتبال نیستند بعد ادعا می کنند برای مدیریت دنیا برنامه دارند!
برگشتم خانه و بازی را از تلویزیون دیدم. بازی را تیم محبوبم برد اما فکر می کردم به تماشاگرهایی که از لرستان، شیراز، بوشهر و ... آمده بودند، بلیط خریده بودند و حالا نه فقط اجازه نداشتند بروند و روی صندلی شان بنشینند که باتوم می خوردند. پول هدر رفته، زمان به فنا رفته و جای کبود باتوم.
چرا انتظار دارید یک جوان بیست و چند ساله بیکار که با قرض و قوله آمده بودند به ورزشگاه آزادی و حالا کتک می خوردند همچنان عاشق شما باشند و به مدیریت تان اعتقاد داشته باشند؟
اگر در یک مسابقه فوتبال که میلیون ها نفر آن را دنبال می کنند همه چیز در نشان دادن 4 و 6 به هم خلاصه شود همه با هم باخته ایم. در هر پدیده ای باید چیزی برای آموختن باشد که اصولا" ما اهل آموختن نیستیم!
نکته مضحک: یک نفر که فقط صدایش را می شنیدیم با بلندگو می گفت مردم! جا نیست، اینجا تجمع نکنید، به حرف ما اعتماد کنید!
به پرینت بلیط که توی دستم بود نگاه می کردم و خنده ام گرفته بود که وقتی به رسید بانکی و صندلی رزرو شده اعتمادی چرا باید به یک صدا اعتماد کرد؟!

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.88.517.fa
برگشت به اصل مطلب