پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع- فوتبال و جامعه
زبان جنسیت زده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در مورد فتح اله زاده و برنامه نود
زبان جنسیت زده

.

شیوا نظر آهاری

.


جنسیت‌زدگی را به طور سنتی ضدیت با زنان توصیف کرده‌اند، اما براساس نظریه جنسیت‌زدگی دوگانه، نگاه جنسیتی دو نوع دارد، خصمانه (hostile) و خیرخواهانه. (benevolent). در عمل بین این دو نگاه تفاوت بسیاری وجود دارد، اما به نظر می‌رسد هر دو یک هدف را دنبال می‌کنند، حفظ موقعیت برتر مردان در ساختار هرم قدرت اجتماعی. براساس تعریف، جنسیت‌زدگی خصمانه (Hostile sexism) به صورت سلطه‌جویی مردسالارانه و باورهای تحقیرآمیز، خود را نشان می‌دهد و موضوع اصلی آن این است که مرد جنس برتر است و باید قدرت را در اختیار داشته باشد، این همان نگاهی است که زن را “ضعیف” می‌بیند.

این روزها در دنیا موضوع جنسیت‌زدگی (sexism) بحثی بسیار داغ است، در ایران نیز مدتی است که بحث‌ها و واکنش‌ها پیرامون جنسیت‌زدگی در ادبیات گفتاری و نوشتاری فارسی بسیار زیاد شده است.

در زبان جنسیت‌زده، بعضی از صفات ارزشی جامعه فقط در انحصار مردان قرار می‌گیرد (مانند قول مردانه،بیا مثل دو تا مرد با هم حرف بزنیم، زن صفت، حرف‌های خاله زنکی، مرد و قولش، دست مردانه بده، مرد عمل باش، اگه مرد میدانی بیا وسط معرکه، مردانه از خودت دفاع کن، مرد که گریه نمی‌کنه) همچنین جنسیت‌زدگی زبان می‌تواند موجب کاربرد متمایز، تحقیرآمیز و حتی بی‌ادبانه‌ آن نسبت به جنس دیگر در جامعه شود، مانند: خاله زنکی، خجالت نمی‌کشی مثل زنا زانو غم بغل کردی، حموم زنونه و …

این شکل از کاربرد زبان امروزه نوعی خشونت علیه زنان تلقی می‌شود، خشونت ناشی از زبان، نوعی از خشونت روحی و روانی و کلامی است که هر لحظه و هر ثانیه در خانه، فضای شهری و عمومی، رسانه‌ها و حتی از سوی روشنفکران و نویسندگان و هر کسی که از وسیله‌ای به نام زبان استفاده می‌کند به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار می‌رود و زنان را در جایگاه توهین، تحقیر و پذیرش جایگاه فرودست خود قرار می‌دهد. ادبیات و زبان جنسیت‌زده نوعی از خشونت کلامی است که روح و جسم و اعتماد به نفس زنان را در هر سطحی می‌آزارد. زبان جنسیت‌زده می‌تواند روشی متمایزکننده، تحقیرآمیز و نگاهی ارزشی، نسبت به جنس دیگر را در جامعه ترویج کند.

علی فتح‌الله زاده مدیرعامل سابق تیم استقلال تهران در برنامه دوشنبه شب نود، به عنوان میهمان قرار بود به نقاط تاریکی که در کارنامه مدیریتی وی وجود دارد پاسخ دهد. با این حال آنچه بیش از هر چیز اعصاب مخاطب و به خصوص زنان را آزرد ادبیات به شدت جنسیت‌زده وی و تحقیر مکرر زنان در حرف‌هایش بود.

فتح‌الله زاده چندین‌بار با گفتن جملاتی از این قبیل که ” آنها اگر مرد بودند می‌آمدند و اینجا حرف می‌زدند!” .” آنها مرد نیستند.” و … تلاش داشت برتری‌طلبی مردانه‌اش را به رخ مجری و مخاطب بکشاند، انگار که فقط صداقت و شجاعت در نرینگی خلاصه می‌شود و یک انسان اگر مرد نباشد از جایگاه خود تنزل پیدا کرده است. او به همین نیز بسنده نکرد و در بخشی از برنامه با طعنه به عادل فردوسی‌پور گفت که ” آنهایی که اطلاعات نادرست در اختیار او قرار داده‌اند، مرد نیستند و خانم هستند!”

او همچنین در قسمتی دیگر از حرف‌هایش به عادل فردوسی‌پور نهیب زد که “صحبت‌های شما باید بر اساس مدرک و سند باشد و نمی‌توان بر اساس حرف‌های خاله زنکی این و آن در مورد عملکرد من قضاوت کرد.”

ادبیات به شدت سکسیتی و ضد زن مدیر عامل سابق یکی از بزرگ‌ترین تیم‌های ایران نشان می‌دهد که دیدگاه ضد زن و مردسالارانه تا چه حد در میان صفوف مختلف مدیریت در کشور ما رسوخ کرده است.

فتح‌الله زاده تنها کسی نیست که زبانش به شدت جنسیتی و سرشار از استعاره‌های ضد زن و کلیشه‌ای است. بسیاری از تحلیل‌گران، نویسندگان، شاعران از هر دو جنس زن و مرد، زمانی که می نویسند، می‌سرایند و یا در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر می‌شوند در زمره کسانی چون او قرار می‌گیرند. در جامعه نیز از روشنفکر و هنرمند گرفته تا مردم عادی کوچه و خیابان، هر آنچه فاسد و شر است و نمایانگر بدی و بی‌اخلاقی است در شکلی زنانه توصیف می‌کنند.

ادامه مطلب را در فرهنگستان فوتبال بخوانید:
https://goo.gl/886bdW

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضا شجیع:
http://shajie.ir/find.php?item=1.88.639.fa
برگشت به اصل مطلب